Strategi

Star Master’s Danmark Værdier

Socialt samvær og kammeratskab, skal være den vigtigste værdi og en del af vores klub kultur. Star Master’s skal tilbyde medlemmer aktiviteter på alle niveauer i et afslappende miljø, hvor alle skal føle sig hjemme.
Det er vigtigt at Star Master’s har et værdisæt, som medlemmerne bakker op om, så vi kan sikre at Star Master’s strategi kan gennemføres.   

Star Master’s mision

• 2016 skal Star Master’s investere et millionbeløb til etablering af indendørsfaciliteter og baneanlæg.
• Star Master’s skal blive synlig og anerkendt i lokal området inden år 2020.
• Vi skal øge medlemsantallet fra 60 til 150 inden år 2020.
• Vi skal lave Danmarks bedste indendørs turnering inden år 2020 .
• Vi skal vinde hold DM senest i år 2020.

Star Master’s Danmarks fremtid er i medlemmernes hænder.
Medlemmernes opbakning og engagement er altafgørende, hvis klubben skal nå i mål med strategien.

Star Master’s 5 værdier  

• Respekt for hinandens forskelligheder
• Kommunikation i en ordentlig tone
• Loyalitet over for klubben
• Være en god klub kammerat
• Plads til den enkelte

Star Master’s skal have optimale idrætsfaciliteter, således at petanquesporten kan dyrkes hele året. Opførelse af indendørsfaciliteter skal være nøglen til øget medlemstal og sikre Star Master’s økonomi. Derfor er det vigtigt at Star Master’s kan tilbyde medlemmerne mulighed for petanquespil både sommer og vinter.

De 5 visioner :  

• Vi skal skabe et miljø, så vores medlemmer føler, at de er en del af den bedste klub i Danmark.
• Vi skal sammen udvikle foreningen med nye aktiviteter.
• Vi skal fastholde og øge antallet af klubbens elite og bredde spillere.
• Vi skal styrke det frivillige arbejde og forbedre betingelserne for de frivillige, så vi sikrer, at klubbens ønskede aktiviteter kan udføres.
• Vi skal benytte klubbens faciliteter aktivt, så vi sikrer en sund økonomi

Strategiens hovedformål er, at opfylde visionen, i forhold til Star Master’s økonomi.

Strategien omfatter 5 punkter:

• Udføre inden- og udendørsanlæg.
• Tilføre og fastholde medlemmer i alle aldersgrupper.
• Oprette en Motions- og Ældreafdeling.
• Bevare et elitemiljø sideløbende med et breddemiljø.
• Planlægge aktiviteter hele året.